top of page

Asbest en Sels Consult

Asbestattest Vlaanderen

Verkoopt of schenkt je een woning gebouwd vóór het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht (sinds 23-11-2022). Het asbestattest bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is.

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw werd gebruikt. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In woningen die voor 2001 werden gebouwd of verbouwd zijn er mogelijk asbesthoudende materialen aanwezig.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw

  • welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten

  • wat de staat is van het asbest; 

  • en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Asbestattest voorbeeld - www.asbest.eu-01.png
www.asbest.eu (11).jpg

Heb ik een attest nodig?

Sinds 23 november 2022 hebt u een geldig asbestattest nodig als

  • u eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement)

  • en het gebouw(deel) is gebouwd voor 2001,

  • en de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is

  • en het gebouw(deel) toegankelijk is,

  • en u het gebouw(deel) verkoopt of schenkt (erfenissen vallen hier niet onder).

Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat is gebouwd voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben, ook als u geen plannen voor een verkoop heeft. Bij verhuur van het gebouw bent u verplicht om uw huurder(s) een kopie van het asbestattest te bezorgen, ook als u al voor 2032 over dat attest beschikt.

Procedure

1. Stel een gecertificeerd asbestdeskundige aan

Om een asbestattest voor uw eigendom te bekomen stelt u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aan

U kunt als eigenaar ook een volmacht geven om een asbestattest te laten opmaken, vb. aan een notaris, makelaar of gebouwenbeheerder.

​2. De asbestdeskundige inventariseert uw gebouw

De deskundige doet een plaatsbezoek en maakt een inventaris op. De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.

​3. De asbestdeskundige bezorgt u het asbestattest van de OVAM

Na een volledige invoer van de gegevens, bezorgt de asbestdeskundige u het asbestattest van de OVAM. U kunt het asbestattest vanaf dat moment ook raadplegen via de Woningpas.

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar of tot er een recenter asbestattest wordt opgesteld. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken.

www.asbest.eu - Homepage - asbestattest.jpg
bottom of page